Viskleken fortsätter.

I en promemoria som nyligen publicerats av Kulturdepartementet (Ds 2021:11) konstateras följande: ”Musikplattformen vid Statens musikverk föreslås avvecklas, bl.a. mot bakgrund av att de intentioner som fanns vid bildandet av Statens musikverk och Musikplattformen har varit svåra att förverkliga. Det bedöms fortsatt finnas ett behov av samordning, koordinering och främjande på musikområdet. En främjande funktion för musikområdet föreslås därför inrättas vid Statens kulturråd. Statens musikverks ansvar och uppgifter bör renodlas till att fokusera på teaterns, dansens och musikens kulturarv samt Elektronmusikstudion.”

I allt väsentligt håller jag med om slutsatserna, även om placeringen av EMS i Musikverkets hägn fortsatt är något av en organisatorisk anomali . En liten ”caveat”, dock: även om den organisatoriska mognadsgraden hos Kulturrådet kan antas vara större, finns givetvis ingen garanti för att en ny främjande funktion på en ny adress skulle få en större träffsäkerhet.

2013 publicerade jag ett långt inlägg (länk nedan) där jag reflekterade över de utmaningar och frågetecken som redan då tornade upp sig runt den då nya myndigheten Statens Musikverk. 2015 kom Statskontorets analys som pekade på delvis likartade utmaningar som jag skrev om 2013. Min reflektion handlade, grovt förenklat, om vikten av strategisk kompetens och fingertoppskänsla när man närmar sig såväl myllret av förväntningar som de ”hål” i musiklivet som skapats genom avvecklingen av Rikskonserter. Denna avveckling genomfördes utan nämnvärd konsekvensanalys, men bars av ett utbrett missnöje kring hur Rikskonserter hanterade sitt uppdrag. I grunden var man alltså missnöjd med hur arbetet letts och formaterats. Nu tycks man återigen vara i samma läge. Möjligheten att lyckas denna gång, står och faller med hur väl man lyckas bemanna den nya funktionen. Det, snarare än adressen, blir avgörande för om musikliven ska få ökad lyftkraft.

https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2015/myndighetsanalys-av-statens-musikverk2/

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/04/ds-202111/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.