Kulturskolan måste skapa en kontext!

Till hösten prövar vi en metodisk kursändring på Kulturskolan i Södertälje. Vårt uppdrag är tydligt och handlar om att nå så många barn och unga som möjligt i kommunen: bredd och tillgänglighet. Men det handlar  också om att skapa rum för spets – att ges möjlighet att utvecklas på ett bra sätt inom sitt ämne. Ett stort och viktigt uppdrag som vi – med viss variation – delar med många andra kulturskolor i landet. Men. Utan en strategi och ett gemensamt... Read More

Dautricourt & Borregaard och sommaren är räddad!

Sommaren är räddad. Jag trodde att det kanske skulle bli lite mer hängmatta än vanligt i sommar. Med tanke på de stundande reformer jag initierat på min kära Kulturskola kunde det kanske varit klokt. Men så hör Nicolas Dautricourt av sig och vill ha ett verk skrivet för sig och sin ”Château Fombrauge” från 1713 – en Stradivarius, döpt, som traditionen bjuder, av sin nye ägare. Nicolas är dock en briljant violinist oavsett vad man sätter i händerna... Read More