Tonsättare – igen…

Så har jag blivit återinvald som medlem i Föreningen Svenska Tonsättare, efter drygt tre års bortovaro från föreningen. Skälen till varför jag gick ur föreningen är i dag överspelade och tämligen ointressanta, knutna som de var till en specifik tid och ett specifikt sammanhang. Skälen till att jag i våras återigen skickade in en ansökan känns desto mer angelägna för egen del. Förutom att jag har en ganska lång historia med föreningen – dess förbundssekreterare... Read More