4. Märkliga vibrationer

4. Märkliga vibrationer ”Tremolo (”dallring”) är inom musiken en mycket snabb upprepning av en ton, med vissa undantag byte mellan två toner. Hos violinen är tremolo ett vanligt spelsätt för att göra tonen känslosam och hos mandolinen är tremolo det vanligaste spelsättet. Tremolo-teknik utövas även ofta av gitarrister och basister inom den extrema Metal-musiken. Fysikaliskt innebär tremolo en amplitudmodulering av en ton, till skillnad från vibrato... Read More

3. Konkurshot. Henna.

Här kapitel tre. Som vanligt finns inga överensstämmelser med verkligheten vad avser personer eller djur. Endast huset är sig självt. /Fredrik 3. Konkurshot. Henna. Allt hade varit kaos de närmaste minuterna efter att den döda världssopranen Joséphine Collart slagit i golvet. David hade sprungit efter Agnes upp på podiet, som en ren reflexhandling. Då Agnes upptäckt honom bakom sig, hade hon med en överraskande hård klang rutit ”stick för helvete till ditt rum... Read More