Musikverket och den kulturpolitiska viskleken

Musik- och Teaterbiblioteket står inför nedskärningar. Dessa är MBL:ade och beslutade. I förhandlingsprotokollet framgår att de skäl som anförs för neddragningarna i huvudsak är två (förutom det övergripande ekonomiska skälet – man vill ha en budget i balans): Att besparingarna drabbar primärt Biblioteket och Visarkivet har enligt GD sin grund i att man där kan … Fortsätt läsa Musikverket och den kulturpolitiska viskleken