Blockflöjten och jag.

    Året var 1974. Malmberget var då ett ännu inte fullt lika urgröpt berg som i dag. Tvärtom framstod Malmberget – med sin lite flottare biograf och sitt liksom lite mer civiliserade badhus – som den självklara vinnaren av de två grannstäderna Gällivare och Malmberget. När mörkret lade sig över bergssluttningen lyste samhället som ett stolt evolutionistisk monument, långt ifrån de sockerlådor som en gång utgjort byggvirke för de första... Read More

Summer from hell…och barn…

Denna vecka har cirka 150 barn om dagen fått lyssna till mitt verk ”Summer from hell” : en musikalisk-norénsk resa i en vit medelålders mans inre, komplett med en klingande gestaltning av ett besök på Glenn Miller Cafe i ett sommaröverhettat Stockholm. Jag hoppas barnen går relativt oskadade genom upplevelsen, och ändå med visst medlidande har lyssnat till hur musiken gestaltar plötslig kärlek i snabbköpet, ännu plötsligare åskväder och ett fullskaligt... Read More

Nästa orkester…

DR Underholdningsorkestret läggs ned med tre månaders varsel. Det är inte utan att jag hör återklanger av de turbulenta veckorna runt Blåsarsymfonikerna, orkestern som hösten 2012 plötsligt och akut stod under konkurshot. Då var utmaningarna förvisso stora, men i jämförelse små. Mot oss stod en illa informerad politisk nämnd. Bakom oss fanns ett massivt stöd från ett musikliv och en allmänhet med vilka orkestern byggt starka band. Då argumenten började kännas... Read More