Omslagsbilden

Bilden ovan är tagen på Musikaliska av Jesper Lindgren- i den sal som (ännu ett tag) heter Oscar II. Bilden pryder också omslag nr 2 till min kommande CD Narcissus…Bookleten i CD:n beskriver en tonsättares uppgång och fall. Magnus Lindman har skrivit små fina texter som skapar en ny typ av ingång till musiken. Helheten berättar minst två historier parallellt – en helt och hållet klingande i musiken, och en i textform som…problematiserar konstmusikvärlden…