Ond Musik. Persongalleriet:2

Anna Flanke är en av  mina favoriter i Ond Musik. Jag har stött på åtskilliga varianter av henne i olika politiskt styrda sammanhang jag jobbat i. Snabb i huvudet. Plikttrogen, men med klar blick för andras tillkortakommanden. Anna är politiskt sakkunnig på Justitiedepartementet och får i Ond Musik ett uppdrag som både lockar och skaver. Att sätta ihop en utredningsgrupp, i hemlighet och vid sidan av polisens egen utredning, står i strid med hur vårt system är tänkt att fungera. Risken för att hela ledningen för departementet skulle kunna komma att hamna inför Konstitutionsutskottet är överhängande. Anna är irriterande begåvad. Med både juridik och statsvetenskap i bagaget är hon mer än nog kompetent för uppdraget som sakkunnig. Att hon dessutom blivit ett ansikte som återkommande expert i TV:s morgonsoffor har förstås bidragit till statsrådet Mobergs val av henne som politiskt sakkunnig.